آزمایشگاه گروه صنعتی پانل

مجموعه پانل دارای آزمایشگاه تخصصی صنعتی ویژه لاستیک و ورآورده های پلیمر می باشد که همه روزه دارای کلیه آیم های استاندارد تست محصولات می باشد.

آزمایشگاه

یکی از تخصصی ترین آزمایشگاه های ویژه صنایه لاستیک و پلیمر

گوشه ای از توان مندی های آزمایشگاه لاستیک و پلیمر گروه صنعتی پانل

گروه صنعتی پانل

rheometer

نمودار پخت یا همان دریافت اطلاعات از دستگاه رئومتر امروزه یکی از تکنیک های نوین در سیستم تولید قطعات و تست آمیزه های لاستیکی و پلیمر ها می باشد.
این روش در کنار تجربه فنی و تست های مکمل تولید لاسیتک می تواند در مسیر تولید محصولات با کیفیت و یکنواخت برای مشتریان بسیار حائز اهمیت باشد، گروه صنعتی پانل توانسته است تا با استفاده حدود 12 سال از دستگاه متنوع و بروز این دستگاه دارای گنجینه ای گران بها از تجراب فنی و مهندسی تولید پلیمر من جمله صنایع لاستیک باشد.

density

دانسیته و یا وزن مخصوص یکی از تست هایی است که برای تعدیل و یا افزایش چگالی فرآورده های تولید شده در آزمایشگاه گروه صنعتی پانل به وسیله ترازوهای بسیار دقیق و نیز استفاده از نرم افزارهای تولید شده در این مجموعه بکار گرفته می شود.
ما امروز قادریم تا سفارشات مشتری را با در نظر داشتن کلیه آیتم های فنی و مهندسی بنا به خواست وی ارائه دهیم.

UNIVERSAL TESTING SYSTEMS

تست کشش فرآورده و یا همان تنسایل یکی دیگر از تست های کیفی محصول می باشد که مقاومت کششی محصولات و مقاومت نیروی عمل و عکس العمل را بر روی محصول را اندازه گیری نموده و به ما اطمینان میدهد که محصول نهایی از کیفیت مورد انتظار مشتری برخوردار می باشد.

Bending Test Equipment

تست قدم زنی یکی از مرسوم ترین روشها برای مقاومت و سنجش امر مفید زیره های تولید شده می باشد با وجود مقاومت بالای زیره های لاستیکی در مقاوم شرایط نا مناسب سطح زمین و ناهمواری ها گروه صنعتی پانل برای ارائه محصول هر چه بهتر و استاندارد رقابت پذیر این تست را نیز در سیستم کاری خود قرار داده است.

AUTOMATED SYSTEM FOR TESTING WASHERS, DRYERS AND DISHWASHERS THESEUS LAB

EQUIPMENT SYSTEM FOR MEASURING THE PARAMETERS OF MAINS AND POWER CONSUMPTION THESEUS LAB

EQUIPMENT PACKAGE FOR MEASURING LIGHT FLUX AND PHOTOBIOLOGICAL PARAMETERS OF LIGHT SOURCES

CLIMATIC HEAT-COLD-MOISTURE-LIGHT TEST CHAMBER

AUTHENTICATION AND LASER MARKING COMPLEX FOR ARTIFICIAL MITRAL VALVES

MICROCHIP LASER MARKING MACHINE THESEUS SCI LMS-1500

AUTOMATIC TURRET-BASED TEST & FINISH HANDLER

WE ARE OPEN TO CONTACT AND ALWAYS READY TO UPGRADE OUR HARDWARE AND SOFTWARE AT THE CUSTOMER’S REQUEST

ارتباط با ما

   گروه صنعتی پانل (تولیدی صنعتی پارسا اوج نوین لاستیک) با پیشینه چهل ساله نامی آشنا برای اهل فن در حوزه تولید فرآورده های لاستیکی به ویژه زیره و قطعات میباشد.
   به لطف خداوند متعال توانسته ایم در این چهار دهه با استفاده از تجربیات و بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد مسیر پر فراز و نشیب تولید را با موفقیت طی نماییم و امروز به عنوان یکی از تولید کنندگان نمونه و بروز صنعت لاستیک مطرح باشیم ، با وجود ظهور رقبایی جدید باز در میدان کارزار تولید حرفهای بسیاری را برای گفتن داریم .