نوآوری در تولید زیره های ایمنی برای شرایط ویژه

ما امروز توانسته ایم با استفاده از فرمولاسیون مواد اولیه و هم چنین پیاده سازی پروسه فرآوری متنوع و بعضا پیچیده زیره هایی ویژه برای مشتریان خود طراحی و تولید نماییم تا بنا به شرایط محیطی سخت مانند کار در معادن و کارخانه های ذوب فلزاتی چون آهن و آلومنیم ، کار در محیط هایی دارای چربی و مواد عالی بالا و یا در محیط های مرطوب و مواجهه مستمر با مایعات و در کل بنا به سفارش مشتری خود زیره های ویژه کاری آنها را فراهم آوریم.
به این واقعیت واقف هستیم که دسته کم در ایران یکی از پیشتازان تولیدات زیره با تکنیکها و فرمولاسیون های ویژه هستیم.